Ar-Ge

Bunlardan bazıları;

  • Türkiye pazarına tek açılım pencere sistemlerinin hakim olduğu yıllarda Fıratpen, yalıtım değerleri çok daha yüksek seviyede olan çift açılım pencere sistemlerini piyasaya sunmuş ve yüksek maliyetleri sebebiyle geniş kitleler tarafından tercih edilemeyen bu sistemlerin nihai müşterilere ulaşılabilir hale gelmesini sağlamıştır. (Yıl 2000)
  • 60 mm’lik profil genişliklerinin sektöre hakim olduğu dönemde Fıratpen, yüksek katlı yapılarda yalıtım ve mukavemet değerlerini arttıracak 70 mm’lik 5 odacıklı profil sistemini pazara sunarak PVC pencere ve kapı sistemlerinde bir ilke imza atmış, sektörün standardını yükseltmiştir. (Yıl 2004)
  • Pencere ve Kapı sistemlerinde yasal bir zorunluluk olan CE işaretlemesi konusunda Türkiye’de ilk kez çalışma başlatan ve CE işaretlemesi konusunda satış noktalarına bünyesinden eğitimler düzenleyerek sistemin kurulmasını sağlayan Fıratpen, sektörün kalitesinin arttırılması adına yapmış olduğu bu çalışma ile yine bir ilke imza atmıştır. (Yıl 2007)
  • Ahşap desenli pencere sistemlerinin yüksek maliyetleri sebebiyle çok az kullanıldığı bu dönemde Fıratpen, bu ürünlerin niha, müşteriler tarafından ulaşılabilir hale gelmesini sağlamış ve Asya Krizi sebebiyle sıkışan sektörün önünü açmıştır. (Yıl 2009)
  • Türkiye, PVC profil üretimi bakımından Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında olmasına rağmen, 2010 yılına kadar ülkemizde “pencere testlerinin” yapılabileceği akredite bir laboratuar bulunmamaktaydı. Bu konuda da Fıratpen bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk akredite pencere laboratuarı olan FUDEL’İ sektörün hizmetine sundu. (Yıl 2010)
  • Sektörün en önemli eksiklerinin eğitim kaynaklı olduğunu bilen Fıratpen, PVC Pencere sistemlerinin en hassas noktalardan birisi olan montaj aşamasında kalitenin arttırılması ve bu konuda sertifikalı ustalar oluşturulması için ülkemizde bulunmayan montajcı usta standardını oluşturdu ve Mesleki Eğitim Kurumu tarafından onaylanan bu standart, tüm sektörün kullanımına sunuldu. Bu, sektörün gelişimi açısından büyük adımdı. Fıratpen, yine bir ilke imza atarak satış noktalarının montaj elemanlarını eğitim ve sınava tabii tutarak TÜRKAK akreditasyonuna sahip Ustalık Belgeleri ile başarılı olan ustaları belgelendirdi. (Yıl 2014)
  • Sektörün genel standardının 70’lik seri olduğu ve yalıtım değerlerinin çok daha önem kazandığı dönemde Fıratpen, 70 mm’lik profil sistemlerinden vazgeçerek 75 mm’lik 6 odacıklı Selenit Serisine geçmiş ve standardını 75 mm’ye yükselterek sektörde yine bir ilke imza atmıştır. ( Yıl 2015 )
  • Sürme sistemlerinin yalıtım zafiyeti nedeniyle kısıtlı bir coğrafyada kullanıldığını ve yüksek yalıtımlı sürme sistemlerine yüksek maliyetler karşılığı sahip olabildiğini bilen Fıratpen, Türkiye’de bir ilk olan Zenia Slide sistemini tasarladı. Zenia Slide ile pencere kapandığında tüm noktalardaki yalıtım EPDM contalar yardımıyla sağlanıyor ve rüzgar, ses ve yağmur gibi dış ortamdan gelen etkilerin iç ortama sızması tamamen önleniyor. ( Yıl 2015)
  • Tüm Dünya’da trend olan ev dekorasyon ürünlerini ve renkleri yakından takip eden Fıratpen Ar-Ge ekibi, lamine kaplı profilleri ahşap algısından çıkartarak 21 farklı rengiyle farklı dekoratif beklentileri karşılamaktadır. ( Yıl 2015)
  • Yüksek rüzgar yüklerine maruz kalan çevrelerde ve yüksek katlı binalarda, performans değerleri yüksek pencere serileri tercih edilmelidir. Redonit; 85 mm profil genişliği, kendinden 3 contalı sistemi, 7 odacıklı tasarımı, A Sınıfı et kalınlığı ve 44 mm’ye kadar 3’lü cam uygulama imkanıyla ısı ve ses yalıtımında maksimum değerlere ulaşıyor. ( Yıl 2016)

Fıratpen, Ar-Ge çalışmaları ile bugüne kadar sektörde hep ilklere imza atmıştır. Sahip olduğu teknik kadrosu, bilgi birikimi ve geleceği şekillendiren pazar araştırmalarıyla tasarlanan ürünler prototip haline getirildikten sonra laboratuvarımızda Avrupa Standartlarının öngördüğü tüm testlere tabii tutulmakta, yine laboratuvarımızın bünyesinden bulunan pencere üretim tesisinde piyasaya sunulmadan önce testlerden ve uygulamalardan geçilerek ürün geliştirmesi yapılmaktadır.  Tasarım ve Ar-Ge aşamasında teknik ekibimiz ve değerli satış noktalarımız ile yapılan ortak çalışma, ortaya çıkan ürünün başarısını en üst noktalara taşımaktadır.

Post a comment